Видове коефициенти – десетични, дробни и американски

Има три вида коефициенти. Ние, европейците, сме най-добре запознати с десетичните (тоест @2,05). На други места по света обаче коефициентите изглеждат по съвсем различен, макар и да означават едно и също нещо. В много страни се използват предимно дробни или американски коефициенти. Някои букмейкъри предлагат само дробни или американски коефициенти и няма опция да бъдат конвертирани в десетични. В резултат на това, за много хора става много трудно да изчислят какво, например, означава +110 в десетичен коефициент. Но всъщност това пресмятане не е никак трудно. Ще се опитаме да ви обясним в следващите редове.

Десетични коефициенти

(1.20, 2.30, 10.00 и т.н.)

Вероятно сте добре запознати с този вид коефициенти, така че няма да навлизаме в много подробности за тях. Няма и нужда, защото всичко е напълно елементарно. Нека да разгледаме един пример. Да кажем, че букмейкър предлага коефициент 2.30 за победа на единия отбор и вие залагате 100 лв. за този отбор. Ако вашият отбор наистина спечели мача, ще получите 230 лв. (включително и залога) обратно. Вашата печалба е 230 лв. – 100 лв. = 130 лв.

Американски коефициенти

(+100, -135, +300 и т.н.)

Любителите на американските спортове са запознати с тях. Има два вида американски коефициенти – положителни и отрицателни. Същността им е различна, затова ще обърнем внимание и на двата вида.

Положителни:

Положителните коефициенти имат плюс (+) пред цифрите (като например +100, +135, +300 и т.н). Да предположим, че букмейкър предлага коефициент +150 за отбор да спечели мача и вие залагате 100 лв. Ако отборът спечели, ще получите 250 лв., включително и залога си. Тук идеята на коефициента е следната:

Залагате 100 лв., за да направите чиста печалба от 150 лв. и, плюс 100 лв. залога, получавате по сметката си 250 лв. Най-просто казано, положителния коефициент показва колко ще е нетната ви печалба при 100 лв. залог.

Формула за превръщане на американски коефициент в десетичен:

Десетичен = (Положителен американски + 100) / 100

Нека да изчислим примера по-горе; заложили сме 100 лв. на +150 коефициент.

(150 + 100) / 100 = 2.50

Отрицателни:

Отрицателните коефициенти винаги имат знак минус (-) пред числото. Да предположим, че букмейкър предлага -120 коефициент за победа на отбор. Идеята на отрицателните коефициенти е точно обратната:

Те ви показват колко трябва да заложите, за да спечелите 100 лв. В случая, трябва да заложите 120 лв., за да направите нетна печалба от 100 лв.

Формула:

Десетичен коефициент = (Отрицателен американски + 100) / Отрицателен американски

Или в случая, ако отново заложим 100 лв.:

(120 + 100) / 120 = 1.83

Дробни коефициенти

(5/4, 12/7, 7 и т.н.)

Те са също така известни и като Британски коефициенти. Също много лесни за разбиране и пресмятане. Идеята тук е:

Печалба/Залог

Например, букмейкър предлага 5/4 за отбор да спечели мача. Залог от 5х ще направи 4х печалба и 5х размера на залога. Да кажем, че сте заложили 100 лв. за отбор да спечели при 5/4 коефициент. В такъв случай, ще спечелите 225 лв. Изчислява се по формулата:

(Първо число + Второ число) / Второ число

Или:

(5+4)/4=2.25