UKGC призовава за повече действия относно проблема с хазарта

Новини

UKGC призовава за повече действия относно проблема с хазарта

Оценете новината

UKGC призовава за повече действия относно проблема с хазарта

Комисията по хазарта в Обединеното кралство (UKGC) заяви, че индустрията трябва да направи повече, за да се справи с проблемите с хазарта.

Националният регулаторен орган наскоро предприе преглед на хазарта във Великобритания, като се фокусира върху процента на участие, хазарта в риск и проблема с хазарта и проучи свързаните с това характеристики и поведения.

Тим Милър, изпълнителен директор на UKGC, заяви, че в доклада е установено, че операторите трябва да предприемат по-нататъшни действия, за да гарантират, че се отнасят правилно към проблемните хазартни игри, добавяйки, че „темпото на промяната“ не е достатъчно бързо.

„Въпреки че общите проблеми на хазартните игри във Великобритания са останали статистически стабилни, изследванията ни показват, че повече от два милиона души са изложени на риск или са класифицирани като проблемни играчи, а много повече са засегнати от по-широките последици от вредата, свързана с хазарта„, казва Милър.

Имаме ясен ангажимент да направим хазарта по-справедлив и по-безопасен и тези цифри показват, че това е важно предизвикателство.

Успехът ще зависи от нас, от индустрията, от правителството и от други, с които работим заедно с обща цел за защита на потребителите.

Темпът на промяната до момента не е достатъчно бърз – трябва да се направи още повече, за да се отговори на проблемните хазартни игри„.

Крис Кели, председател на Съвета за стратегия за отговорни хазартни игри, който служи като експертен съветник на UKGC за научни изследвания, образование и лечение, се съгласи с Милър, тъй като операторите имат отговорността да предпазват клиентите от вреда.

Кели каза: „Тези нови открития показват, че хазартът продължава да причинява вреди на значителен брой хора във Великобритания. Те подчертават значението на Стратегията за национално отговорен хазарт, която се упражнява енергично от всички, които имат роля в изпълнението й.

Публикуваната оценка на Стратегията за отговорен хазарт за напредъка в първата година от изпълнението й идентифицира редица приоритетни действия, в които може и трябва да бъде направено повече.

Операторите за хазартни игри носят отговорност за воденето на голяма част от тази програма и трябва да покажат, че постигат положително въздействие чрез своята работа за защита на клиентите и насърчаване на безопасната игра„.