Петицията за данък върху хазарта е представена в португалския парламент

Новини

Петицията за данък върху хазарта е представена в португалския парламент

Оценете новината

Португалската национална асоциация на онлайн комарджиите (ANAon) потвърди намерението си да представи на парламента на страната петиция за намаляване на данъчната ставка за онлайн хазарта.

Петицията е подписана от 4 600 души, и ще бъде представена на Асамблеята на републиката и на португалското министерство на финансите. Тя  има за цел да убеди правителството да намали сегашната данъчна ставка от 30%, наложена на местните онлайн лицензирани оператори, която мнозина считат за прекалено наказателна и, че не създава справедлив пазар за всички.

Онлайн компаниите за спортни залагания, които оперират в Португалия, понастоящем плащат данъци от 8% върху оборота от залаганията си и данък върху печалбата от 16%.

В петицията ANAon твърди, че действащото законодателство за хазарта и режимът на данъчно облагане, в сила от 2015 г., са се провалили поради ниския брой на хазартни оператори, които влизат на португалския пазар.

В петицията се призовава за преразглеждане на закона за онлайн хазарта и промяна в модела на данъчно облагане на спортните залагания. Като се подчертава възможността от съсредоточаване върху брутния приход на операторите, а не върху обема на направените залози.

До момента длъжностните лица от Serviço Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal (SRIJ) са издали само седем лиценза за онлайн хазарт и три лицензи за спортни залагания на оператори, които са изявили желание да навлизат на португалския пазар.

Въпреки това ниско число, служителите на SRIJ потвърдиха ръст от 13,7% в приходите за първите три месеца на годината, като данните сочат ръст от $30 млн. през Q4 на 2016 г. до $35 млн. през първото тримесечие на 2017 г.