Малтийските комарджии са похарчили €125 млн през 2015/16

Новини

Според доклад, поръчан от Малтийския орган по хазарта (MGA), повече от половината от населението на Малта е харчило средства за хазарта през 2015 г. при обща сума от €125 милиона.

Проучването, проведено между 2015/16 г. на примерна група от 1000 малтийци, установи, че малтийската национална лотария се оказа най-популярният тип хазарт, която получава почти 50% от общите приходи.

Установи се, че 56% от населението на възраст над 18 години е изразходвало пари за някаква форма на хазарт през 2015 г., като средният седмичен разход е около €12,30.

Проучването установява, че почти 46% от населението редовно се занимава с „безплатни игри“, включително интернет игри и безплатни цифрови игри.

Само върху 1% до 2% от населението, което харчи пари за хазарта, е налице неблагоприятно въздействие върху начина на живот, като безработните лица на възраст 45 или повече години са потенциални комарджии, занимаващи се с платен хазарт.

На пресконференция, в която се обявяват резултатите от проучването, парламентарният секретар по финансовите услуги, Силвио Шембри заяви, че проучването „е необходимо, за да се разбере напълно въздействието на хазартното поведение върху обществения живот на малтийското население, както и разбирането на икономическото въздействие в ежедневието“.

Макар и да признава положителните ефекти на индустрията на онлайн хазарта върху малтийската икономика, Шембри подчерта важността на ролята на правителството при разработването на политики за защита от тази дейност, без да оказва отрицателно въздействие върху обществото.

Изпълнителният председател на MGA, Джоузеф Куширие, добави: „За първи път публикуваме научно изследване, което ясно изразява хазартното поведение на малтийското население.

Това би трябвало да помогне на всички заинтересовани страни да формират политики, основани на научни данни, а не на впечатления или митове, и да се осъществи по-информиран дебат относно икономическите и социални ефекти от хазарта в Малта. Проучването също така дава размер и мащаб на потенциалните проблеми с пристрастяването към хазарта в Малта „.