Малта се стреми към консолидиране на хазартните законопроекти

Новини

Малта се стреми към консолидиране на хазартните законопроекти

Оценете новината

Малта се стреми към консолидиране на хазартните законопроекти

Дебелите книги за хазартно законодателство в Малта могат да бъдат намалени до няколко страници, ако парламентът на страната успее да рационализира цялото съществуващо законодателство в един акт.

 

В сряда Malta Independent съобщи, че нов законопроект за хазарта е изпратен на Парламента, който иска да отмени настоящите правила, за да гарантира, че хазартната индустрия ще бъде управлявана отговорно.

Парламентарният секретар за финансовите услуги, цифровата икономика и иновациите, Силвио Шембри посочи, че законопроектът, който сега е на първо четене, ще направи регламентите по-ефективни и същевременно ще предостави защита на потребителите.

„Правителството иска да гарантира, че игралната индустрия продължава да бъде управлявана отговорно, справедливо и без престъпна дейност, така че малтийската юрисдикция да осигурява сигурна и добре регулирана среда, в която индустрията също може да се развива и обновява„, каза Шембри.

Новата мярка има за цел да предостави на Малтийския орган за игра (MGA) по-силен гръбнак и по-остри зъби, за да може агенцията да функционира по-добре. Новият законопроект има за цел да помогне на MGA да стане гъвкава във вземането на решения чрез намаляване на „регулаторните тежести„, като същевременно засили надзора.

Накратко, новият законопроект подчерта също стандартите за защита на потребителите, отговорните игри, отчитането на подозрителни сделки със спортни залагания в борбата срещу манипулирането на състезания и обективно ориентираните стандарти за насърчаване на иновациите и развитието.

Новата мярка ще замени текущата мултидисциплинарна система на Малта със система, в която ще съществуват два различни вида лицензи – лиценз „Бизнес към потребител“ (B2C) и лиценз „Бизнес към бизнес“ (B2B), който обхваща различни видове дейности в множество канали за разпространение.

Законопроектът също така има за цел да повиши конкурентоспособността на Малта като център за B2B, като освободи лицензополучателите от данък върху игрите.

Изпълнителният председател на MGA, Джоузеф Кушчиер приветства предложения законопроект, който той нарече „важна крачка напред от правителството на Малта„.

Този законопроект съдържа проектопредложения, които имат за цел да преодолеят регулаторната разлика между различните вертикални и канали на игри, включително новите технологии, които служат като платформа за регулиране на игрите в бъдеще, като същевременно се гарантира, че потребителите се ползват от еднакво ниво на защита„, каза Кушчиер изявление.

.