Комисията по хазарта на Великобритания за eSports и виртуалните валути

Новини

uk

Комисията по хазарта (КХ) публикува доклад за обсъждане, обявявайки своите притеснения за виртуалните валути, електронните спортове и социалните игри.

Според КХ границите между „продуктите на социалните игри и хазарта се размиват“, а „технологичното развитие и разрастване на дигиталните или виртуални валути означава, че операторите на някои продукти на социални игри може да предлагат база за хазартни игри“.

Нийл МакАртър, главният юристконсулт на КХ каза, „Притеснени сме по отношение на виртуалните валути и продуктите в игрите, които могат да бъдат използвани за хазартни игри.

Също така сме притеснени, че не всички разбират, че играчите нямат нужда да рискуват нищо преди да бъдат лицензирани операторите, предлагащи игри.

Всеки оператор, който иска да предложи платформа за игра, включително за хазартни игри, използващи виртуални валути, на потребители от Великобритания, трябва да имат лиценз.

Всеки оператор, който предлага нелицензирани хазартни игри трябва да спре – или ще трябва да се изправи пред последствията.“

КХ също потвърди, че не разглежда залозите на eSports като нещо различно от всяко друго събитие, на което може да се залага, казвайки че, „очаква операторите, предлагащи пазар за електронните спортове, да се справят с риска, включително риска, че деца и млади хора може да се опитат да залагат на такива събития, имайки предвид популярността на електронните спортове сред децата и младите хора.“

Освен това, МакАртър направи ясно това, че гледната точка на КХ по отношение на социалните игри не се е променила значително след публикуването на доклада през януари 2015, но „ако разберем, че артикули като допълнителни спинове, кредити и тоукъни или дори точки за лоялност могат да се търгуват, тогава те ще бъдат обект на силен интерес.“

Очакват се коментари до края на септември, а КХ планира да обяви окончателната си позиция преди края на 2016.