Kindred отчита рекордни резултати през Q3 на 2017

Новини

Kindred отчита рекордни резултати през Q3 на 2017

Kindred Group публикува финансовите си резултати за третото тримесечие на 2017 г., което е „рекордно тримесечие по приходи и печалба“, благодарение на придобиването на 32Red.

Компанията отчете най-високите си приходи, в размер на £193,6 милиона за третото тримесечие на 2017 г. и £513,4 милиона за периода от януари до септември 2017 г.

За същия период EBITDA за третото тримесечие е £46,8 милиона и £110,5 милиона за периода, завършващ през септември. Освен това, успехът на компанията се дължи и на брутните приходи от 32Red, възлизащи на £18,6 милиона, и EBITDA на обща стойност £3,7 милиона.

Хенрик Тджарнстрьом, изпълнителен директор на Kindred Group, коментира: „За мен е удоволствие да отчета рекордни приходи и рентабилност за Kindred Group през третото тримесечие на 2017 г., дължащо се на силен растеж в нашите основни пазари и солиден контрол на разходите.

Въпреки липсата на големи футболни събития през това тримесечие, ръстът на приходите и брутните печалби в постоянна валута е 17% в сравнение със същия период на миналата година, което показва, че продължаваме да печелим пазарен дял.

32Red допринесе с GBP 18,6 милиона в брутни приходи и GBP 3,7 милиона EBITDA. Това придобиване също така привлече нови експерти в екипите ни и допълнителни местни регулирани приходи и възможности за бъдещи синергии от приходи и разходи.

И накрая, броят на активните клиенти през тримесечието беше 1,219,761. От тях 120,171 са клиенти на 32Red.”