GVC Holdings прекратява турските си операции с продажба

Новини

GVC Holdings прекратява турските си операции с продажба

Оценете новината

GVC Holdings прекратява турските си операции с продажба

Международният онлайн хазартен оператор GVC Holdings plc обяви продажбата на дъщерното си дружество Headlong Limited, базирано в Турция, на Ropso Malta Limited, с което приключва операциите си в Турция.

Не е оповестена авансовата сума, като цената на придобиване се състои от печалба, свързана с ефективността, с максимален договорен праг от €150 млн.. Тази цена на придобиване ще се изплаща месечно за период от пет години. Ropso Malta Limited е инвестиционна компания, която понастоящем управлява ИТ операциите на компанията.

Завършването на тази сделка зависи от това, дали бизнеса ще получи разрешение за предлагане на хазарт от малтийски регулатори и одобрение от инвеститорите на Ropso. През последната финансова година Headlong генерира над €35 млн. чиста печалба преди амортизация, лихви и данъци.

В изявление GVC потвърди, че решението е взето взимайки  предвид регулирания онлайн свят на игрите, и заключението е, че е подходящо GVC да увеличи допълнително фокуса си върху регулираните пазари.

Въпреки това, спекулациите са, че GVC е продала бизнеса, за да подпомогне преговорите за поглъщане с други фирми в игралната индустрия. Такива преговори се водят между GVC и William Hill и Ladbrokes Coral. Те са задържани през изминалата година поради притеснения относно участието на GVC в така наречените „сиви“ и нерегулирани пазари.

Главният изпълнителен директор на GVC Holdings, Кенет Александър, добави: „Тъй като групата се развива, фокусът ни е все повече върху регулираните пазари и върху пазари, където вярваме, че има реален шанс за регулиране. Днешното обявление е в съответствие с тази стратегия и с цел подобряване позицията на GVC като водещ оператор в бързо развиваща се индустрия.“