Световно първенство по футбол 2022

Участия на световно първенство: 10
Първо участие: 1934
Най-добро постижение: 2-ро място 1974, 1978, 2010
Последно участие: 2014
Участия на световно първенство: 13
Първо участие: 1930
Най-добро постижение: 3-то място 2018
Последно участие: 2018
Участия на световно първенство: 15
Първо участие: 1934
Най-добро постижение: 1-во място 2010
Последно участие: 2018
Участия на световно първенство: 17
Първо участие: 1930
Най-добро постижение: 1-во място 1978, 1986
Последно участие: 2018
Участия на световно първенство: 19
Първо участие: 1934
Най-добро постижение: 1-во място 1954, 1974, 1990, 2014
Последно участие: 2018
Участия на световно първенство: 15
Първо участие: 1950
Най-добро постижение: 1-во място 1966
Последно участие: 2018
Участия на световно първенство: 15
Първо участие: 1930
Най-добро постижение: 1-во място 1998, 2018
Последно участие: 2018
Участия на световно първенство: 21
Първо участие: 1930
Най-добро постижение: 1-во място 58, 62, 70, 94, 02
Последно участие: 2018