Бинго Правила и История

Бинго Правила и История

Оценете новината

Бинго история

Играта на бинго, която познаваме днес, е лотария и историята ни връща до 1530г. в Италия. Играта произхожда от Италианската Национална Лотария, която се е наричала „Lo Giuoco del Lotto D’Italia“ и се е провеждала всяка събота. Днес Италианската Държавна Лотария е много важна за бюджета на италианското правителство, т.к. носи повече от 70 милиона долара всяка година. Играта е пренесена от Италия във Франция през 1778г., където се наричала Le Lotto. Играела се е измежду богатите французи. Около 1800 г., образователните игри, базирани на лотарията, са се развили и са станали популярни сред хората. Например, около 1850г. германците са използвали лотарийна игра, за да помогнат на децата да научат таблицата за умножение.

През двайсетте години на двайсти век, играта е била пренесена до Северна Америка и е наречена „Beano“ (празненство). Първият път, когато е играна играта е било на карнавал, който се провеждал в Джаксънвил, Джорджия. Едуин Лоу, който имал фирма за играчки видял играта на карнавала и оценил популярността, която започнала да набира. Той взел играта „Beano“, променил някои правила и променил името на Бинго. Интересът към бингото бързо се увеличил и Лоу трябвало да увеличи броя на комбинациите в картите. За тази цел Лоу наел Карл Лефлър, който бил професор в Колумбийският университет и Лефлър създал 6000 нови бинго карти с неповтарящи се групи.

Бинго правила

Правилата за БИНГО са прости, но играта може да се играе в бинго зали или онлайн и правилата, които се прилагат може да варират на различните места. Различните награди и правила, които се прилагат на определено място могат да бъдат открити върху листовки и брошури, или ако е в онлайн бинго зала – правилата трябва да са ясно упоменато на уебсайта, който сте избрали. Като цяло, всички играчи, които искат да участват в бинго игра трябва да си купят бинго карти, на които са отбелязани числа от 1 до 90 (Американското бинго се играе с числа от 1 до 75.)

Всяка бинго карта съдържа 24 числа и празни места, разположени на пет решетки. Когато започне играта, избират се случайни числа и който играч, участващ в играта запълни една бинго линия, печели наградата. (Една линия с пет числа – диагонално, хоризонтално или вертикално). Числата на картите са подредени на случаен принцип. Всеки играч може да избере бинго картите, които иска да купи. Всяка карта е уникална и има серии от 6000, дори 9000 уникални карти. С други думи, няма начин двама играчи да имат еднакви карти.

Когато започне играта на бинго, играчите не могат да си купуват повече карти до края й. По време на бинго играта се теглят случайни числа. След като е обявено едно число, всеки играч трябва да отбележи числото на картата/картите си и ако го има на една или повече карти – трябва да ги отбележи точно върху картите, на които се появява числото. Това се прави докато един или повече играчи не извикат БИНГО. След като играта спре, числата се проверяват и наградата се дава на победителят.